Strona głównaKancelaria Notarialna - Robert Wiciński - Notariusz, Aleksandrów Łódzki


Nazwisko:
Nazwisko rodowe:
Imię 1:
Imię 2:
Imię ojca:
Imię matki:
Data i miejscowość urodzenia:
PESEL:
Numer i data ważności dowodu tożsamości (dowodu osobistego lub paszportu):
Adres miejsca zamieszkania:
Adres do doręczeń (jeżeli inny niż zamieszkania):
Adres poczty e-mail:
Telefon kontaktowy:
Stan cywilny
(*) W przypadku umownych ustrojów majątkowych lub przymusowej rozdzielności majątkowej
należy notariuszowi dostarczyć oryginał dokumentu powodującego powstanie takiego ustroju
majątkowego, a w rubryce komentarz opisać cechy tego dokumentu.
Komentarz:
Proszę o wpisanie jakiej transakcji dane osobowe dotyczą oraz ewentualnych uwag dotyczących
przesyłanych danych:
Uwaga:
Oświadczenie osoby wysyłającej dane osobowe:
Imię i nazwisko osoby wysyłającej dane osobowe:Strona główna


© by Robert Wiciński 2009